SPC fektetési útmutató


Fontos lépések a burkolás megkezdése előtt

A burkolást megelőzően ellenőrizni kell a padlólapok színét, fényét, felületét, hibamentességét. A kivitelezést végző burkoló szakember/tulajdonos felelőssége megállapítani, hogy a fogadófelület, munkaterület alkalmas-e a termék lerakásához. A látható hibával rendelkező padló fektetéséből vagy a
nem megfelelő aljzathoz köthető kárért a gyártó nem vállal felelősséget és a termékgaranciáját veszti.


Általános előírások
Habalátéttel rendelkező termékek esetében további kiegészítők alkalmazása nem
szükséges. A többszörösen rétegelt alátétek a klikkek mechanikai sérüléséhez vezetnek, ami automatikusan a termék garanciájának elvesztésével jár.
Nincsenek olyan laboratóriumi vizsgálatok, melyek igazolnák a lépéshanggátlás vagy akusztikai tulajdonságok javulását az alátéthabok rétegszámának növelésével. Habalátét nélküli termékek esetében
a Graborex alátét alkalmazását javasoljuk.
A termék 10°C-30°C hőfok tartományban fektethető, javasolt 4-6 óra pihentetés a fektetési hőmérsékleten. A helyiség hőfoka a fektetés után, illetve a használat során is 10°C-30°C hőfok tartományban legyen.


Hasznos információk
Az anyagszükséglet felmérésekor érdemes 5%-10% anyagtöbblettel számolni. A lapokat általában a beeső fénnyel megegyező irányban fektessük. 140m2 egybefüggő felület vagy 25m hosszú folyosó
felület burkolása esetén a minimális dilatáció 10mm. Szobaátmeneteknél vagy kisebb szintkülönbségek esetén burkolatváltót kell beiktatni a padlósíkok elválasztásához.


Beágyazott padlófűtés
A termék alkalmas padlófűtéshez, az alábbi feltételekkel:
» Melegvizes és elektromos padlófűtés.
» A csövek felett az esztrich min. 20mm legyen.
» A padlóburkolat alsó részével közvetlenül érintkező aljzat hőmérséklete sehol sem haladhatja meg a 27°C-t.
» Célszerű a fűtőrendszert a burkolás előtt legalább 2 héttel bekapcsolni és a burkolás előtt 24 órával kikapcsolni.
» A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!


Burkolathoz alkalmas aljzatok
Beton/cement, anhidrid, rétegeltlemez, OSB, farostlemez, kő, kerámia, tömörszerkezetű PVC padló.
Csempére történő burkoláskor ha a fuga 4mm-nél szélesebb és, vagy 1mm-nél mélyebb, akkor a megfelelő anyaggal (pl. hézagkitöltő műgyantával) kell eltüntetni.


Aljzatokkal szembeni követelmény
» Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil sima, kiegyenlített, tiszta és száraz.

» A kiegyenlített aljzat szintegyenetlensége maximum 4mm lehet, 3 méteren.

Aljzatnedvességre vonatkozó követelmények

» Padlófűtéssel ellátott cementesztrich aljzat < 1.8 CM%

» Padlófűtés nélküli cementesztrich aljzat < 2.5CM%

» Padlófűtéssel ellátott gipszesztrich aljzat < 0.3CM%

» Padlófűtés nélküli gipszesztrich aljzat < 0.5CM%

» Fa tartalmú aljzatok max.14%

Burkolás meglévő burkolatra

A Grabo SPC felülburkoláshoz alkalmas termék és a legtöbb meglévő burkolat megfelel ehhez a technológiához. Az installálás megkezdése előtt győződjünk meg az alábbiakról:

» A fogadó felület legyen kellően szilárd, sík, biztonságos és jó állapotú.

» Egyenetlen járólap felületre önterülő padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni.

» A lágyburkolatokra és a padlószőnyegre történő burkolást kerülje. Ezek egyike sem javasolt, mert nem megfelelő szilárdságúak, továbbá nem higiénikusak – nedvesség hatására penészedhetnek, illetve baktériumok telepedhetnek a rétegek közé.

Installálás
A Grabo SPC padlók úgynevezett „úsztatott” padlók, melyeket tilos az aljzathoz szegelni, csavarozni,
ragasztani, vagy bármilyen más módon rögzíteni. A súlyosabb berendezési tárgyakat, mint kandalló, konyhabútor, főzősziget stb. közvetlenül az aljzatra szükséges beépíteni, az SPC padlót ezt követően ezek köré fektesse. Soha ne rögzítse a szegélyléceket a padlóhoz, hogy a burkolatnak legyen helye a szegélyléc alatt tágulni és összehúzódni. A tágulási hézagokat tilos kitölteni szilikonnal vagy egyéb anyaggal.
A Garbo SPC „drop-lock” illesztéssel gyártott termék, a telepítés technikai lépései az alábbiak:
» A burkolást a helyiség bal sarkában kezdje. Az első lapot csappal a fal felé rakja le.
» Helyezzen 5mm-es távtartó ékeket az elem rövid oldalai és fal közé.
» Az SPC padló rövid oldala „droplock” rendszerű. Az elemek összekapcsolásához a lap hornyos oldala mindig a faltól kifelé kell, hogy nézzen. A fektetési sorrend nem megcserélhető, mindig azonos irányba haladjon elemenként.

» Az első sor lerakása: helyezze el a panelt a megfelelő szögben. Igazítsa a panelt olyan helyzetbe hogy ahol a két rövid oldal a sarokban érintkezzen az illusztrációnak megfelelően. Hajtsa le a panelt olyan helyzetbe, hogy igazodjon az előző panel felületéhez. Az elemnek minimális ellenállással a helyére kell kerülnie. Ha a termék feszül és nem fekszik ki, NE ERŐLTESSE, kerülje az agresszív technikát mert az a profil sérüléséhez vezet. Ez esetben ellenőrizze le a profilok épségét, élességét, valamint a profilcsatornák tisztaságát. Folytassa ugyanígy az első sor végéig.
» Vágja megfelelő méretre az első sor utolsó paneljét. Amennyiben a panel mérete 25cm-nél rövidebb, úgy az első panel hosszából kell levágni. A kezdő és záró panelek hossza ne legyen 25cm-nél rövidebb.

» Az SPC burkolatot tégla-kötésben fektessük. Ennek megfelelően, egy új sor kezdő elemének hosszát úgy kell megválasztani, hogy a panelek rövid oldali illesztése legalább 25cm távolságra legyen az előző sor illesztésétől. Lehetőség szerint, az új sor kezdő elemeként, használjuk fel az előző sor minimum 25cm hosszú maradékát.
» Kb. 30 fokos szögben klikkelje össze a hosszú oldalakat úgy, hogy a rövid oldali illesztés az utolsónak lerakott panel rövid oldalához pontosan illeszkedjen.
A rövid oldali illesztéseket a fent leírt módon zárja össze. Ha szükséges gumikalapáccsal lágy ütéseket mérve az illesztésre zárja össze a paneleket.

» Az installálás befejezése után távolítsa el a távtartó ékeket.
» Utómunkálatok: dilatációs hézagok eltakarása, szegélylécek felrakása.
Fontos, hogy ne nyomja le túl erősen a szegélylécet vagy a burkolatváltót, különben a padló nem fog tudni dilatálni. Ugyanezen okokból a szegélyléceket és a burkolatváltókat tilos a padlóhoz ragasztani, csavarozni vagy szögelni.
» A kész burkolat azonnal használatba vehető. A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig. Ez fontos az összes további fűtési idényben is.


Szétszerelés
A padló egyszerűen szétszedhető, ezzel is megkönnyítve pl. az áttelepítést. Előszőr emelje fel, majd
emelje el a teljes sort és engedje le vízszintesen kifeküdni. Ezt követően a paneleket ellentétes irányba tolja el egymástól. Fontos, hogy a rövid oldali illesztések oldása nem lehetséges felhajtással.


Tisztítás és karbantartás
Az állagmegóvás érdekében rendszeres napi tisztítást javaslunk. A szilárd szennyeződéseket távolítsuk
el partvissal vagy porszívóval. A nedves tisztítást jól kicsavart moppal, semleges kémhatású vagy alkoholos műanyagpadlók tisztítására alkalmas tisztítószerrel végezzük. Ne használjunk agresszív, illetve karcolódást okozó tisztítószereket. A bútorok lábára tegyünk védőfilcet, mozgatáskor használjunk teherelosztó görgőket. Az állagmegóvás és a napi takarítás megkönnyítése érdekében a bejáratokba helyezzünk lábtörőt, vagy pl. Cleartex szennyfogó szőnyeget, amelyek a beáramló szennyeződések
több mint 90%-át képesek összegyűjteni, ezzel akár évekkel meghosszabbítva burkolatunk élettartamát.